Etkinlik Bilgileri

Etkinliğin Amacı

Bu etkinliğin temel amacı, ormancılık ve tabiat turizmi ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin nitelikli makale yazma ve yayınlamaları için gerekli olan bilgi ve beceriler edinmeleridir. Ülkemizde birçok üniversitede lisansüstü programlardan mezun olabilmek için en az bir makale yayınlama şartı bulunmaktadır. Genç araştırmacıların, bildiri ve makale yazımındaki bilgi eksikliğinin olması ve yeterli cesaretlerinin bulunmamasından dolayı lisansüstü mezuniyetlerinde ve akademik kariyerlerinde ciddi sorunlar ile karşılaştıkları bilinmektedir. Bu amaçla ormancılık ve tabiat turizmi alanında deneyimli olan doktoralı öğretim elemanlarının katıldığı ayrıntılı, gerçekçi ve uygulamaya dayalı bir içerik planlanmıştır. Bu eğitim ile lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bilimsel içerikli bir bildiri / makale için orijinal bir problem araştırma ve bulma, bildiri / makale içeriğini oluşturma, indeks bulma, uygun dergi seçme, makale gönderme ve takibi ile basım aşamalarına kadar her basamağına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacaktır.

Etkinliğin Kapsamı

Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında İhtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan bu projede, ormancılık ve tabiat turizmi ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim gören genç araştırmacılar ve/veya akademisyenlerin makale yazma ve yayımlama ile ilgili süreçler hakkında bilgi edinmeleri ve bu amaca yönelik deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde beceriler kazanmaları hedeflemektedir. Etkinlik kapsamında uygulamalı eğitim düzenlemek suretiyle teorik ve pratik pekiştirilmiş olacaktır.